DADI

 1. 1
  Dadi a griffa M3 - 5 pz.
  Codice: GF0149001
  Prezzo:
  € 4,01
 2. 2
  Dadi autobloccanti ø 2 mm - 10 pz
  Codice: 8F017-010070
  Prezzo:
  € 2,90
 3. 3
  Dadi autobloccanti ø 3 mm - 10 pz
  Codice: 8F017-01008
  Prezzo:
  € 1,53
 4. 4
  Dadi ø 2 mm - 10 pz
  Codice: 8F017-01001
  Prezzo:
  € 1,81
 5. 5
  Tiranti a occhiolo 3MA - 2 pz.
  Codice: 8FOCCH3M
  Prezzo:
  € 1,26
 6. 6
  Dadi autobloccanti ø 2,5 mm - 10 pz
  Codice: 8F017-01007
  Prezzo:
  € 2,00
 7. 7
  Tiranti a occhiolo 4MA alluminio - 6 pz.
  Codice: 8FOCCH4M
  Prezzo:
  € 5,95
 8. 8
  Dadi ø 3 mm - 10 pz
  Codice: 8FDADI3
  Prezzo:
  € 1,29
 9. 9
  Dadi a griffa M4 - 5 pz
  Codice: 8F0149-002
  Prezzo:
  € 2,39
 10. 10
  Dadi a griffa M3 - 10 pz.
  Codice: 8F250414
  Prezzo:
  € 1,90